Zapewnij sobie spokojny urlop

Wyszukamy dla Ciebie najlepszą polisę turystyczną
Nawet 50% taniej za pełny pakiet ochrony

Kup online lub przez telefon
arrow

Co to jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym Twoje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Skorzystać będziesz mógł z niej między innymi w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Chorwacji, Czechach, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Posiadanie EKUZ ułatwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach, co jego obywatele. O ile pomoc będzie Ci niezbędna z medycznego punktu widzenia.

Kto może wyrobić EKUZ?

O wydanie EKUZ może starać się każdy, kto posiada ubezpieczenie w NFZ. Wnioskuj o wydanie karty, jeśli wyjeżdżasz za granicę:

  • w celach turystycznych

  • odwiedzić rodzinę lub znajomych

  • w delegację

  • na studia

  • do pracy za granicę na rzecz polskiego pracodawcy

Prawo do otrzymania karty mają również członkowie rodzin ubezpieczonych w NFZ. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kto nie wyrobi EKUZ?

Jeśli nie należysz do polskiego systemu ubezpieczeniowego, bo np. podjąłeś pracę w innym państwie członkowskim, pracujesz na „umowę śmieciową” lub z innych przyczyn Twoje ubezpieczenie w NFZ wygasło, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zostanie Ci wydana. Mówiąc prościej – musisz mieć opłacaną składkę zdrowotną do ZUS.

Jak złożyć wniosek o wydanie EKUZ?

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem EKUZ musisz złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej Twojemu miejscu zamieszkania. Wniosek o wydanie karty możesz otrzymać bezpośrednio w Oddziale lub Delegaturze bądź pobrać ze strony internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl). Wniosek wraz ze stosownymi dokumentami możesz wysłać również pocztą, pocztą elektroniczną bądź faksem.

Jak wyrobić EKUZ?

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i starasz się o wydanie EKUZ wystarczy abyś do składanego wniosku dołączył ostatni dokument RMUA. Jeśli nie masz możliwości uzyskania go od pracodawcy, zabierz do NFZ aktualnie podstemplowaną książeczkę ubezpieczeniową bądź zaświadczenie od pracodawcy. Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą do wniosku dołącz ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeni w KRUS do wniosku dołączają zaświadczenie z  KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki. W przypadku emerytów i rencistów wystarczy dołączyć ostatni odcinek renty/emerytury. Jeśli zaś jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, wystarczy zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uczniowie, studenci i niepracujący małżonkowie chcący uzyskać EKUZ powinni do wniosku dołączyć: dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia – dokument potwierdzający naukę. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginałach lub poświadczonych kopiach, natomiast dokument ze zdjęciem wystarczy okazać do wglądu.

Ile czeka się na kartę EKUZ? Ile kosztuje jej wyrobienie?

Za Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ nie pobiera opłat. Jeśli zgłosisz się po nią osobiście, zostanie wydana Ci od ręki. Jeśli wniosek wyślesz emailem lub pocztą karta zostanie wysłana do Ciebie w ciągu trzech dni od daty wpływu korespondencji listem poleconym. W Twoim imieniu kartę może również odebrać osoba trzecia, w tym przypadku pamiętać jednak musisz o napisaniu jej upoważnienia.

Na jaki okres wydawana jest EKUZ?

EKUZ wydawany jest na 6 miesięcy osobom ubezpieczonym, czyli między innymi osobom pracującym, studentom, rencistom czy kobietom w okresie ciąży. Na 2 miesiące karta wydawana jest bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Emeryci otrzymują EKUZ na 5 lat.

Do czego uprawnia EKUZ?

Jeśli wyjeżdżasz za granicę i jesteś posiadaczem EKUZ możesz korzystać z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w takim samym zakresie, jak jego obywatele. Posiadanie EKUZ umożliwi Ci wizytę w placówkach medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. Jeśli będziesz chciał jednak skorzystać z prywatnej opieki poza granicami naszego kraju będziesz musiał za nią zapłacić z własnej kieszeni.

Czy EKUZ zastępuje ubezpieczenie turystyczne?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokryje wszystkich kosztów, które poniesiesz podczas leczenia za granicą, jak choćby transportu powrotnego do kraju, czy kosztów przewozu karetką. Karta nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróżnego i nie obejmuje też ubezpieczenia podróży czy bagażu. Posiadając ją  możesz jednak wybrać z rynku tańsza opcję ubezpieczenia turystycznego, która nie będzie uwzględniała usług zagwarantowanych przez EKUZ.

Czytaj także: Ubezpieczenie narciarskie. Ile kosztuje ubezpieczenie na narty lub snowboard?

Nie mam ubezpieczenia turystycznego ani EKUZ. Co teraz?

Jeśli jesteś osobą uprawniona do posiadania EKUZ, ale z różnych przyczyn nie wyrobiłeś jej i nie posiadasz również ubezpieczenia turystycznego a musisz koniecznie skorzystać z opieki medycznej poza granicami kraju, skontaktuj się telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem kogoś kto jest w Polsce z właściwym oddziałem NFZ. Zostanie wystawiony Ci certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. Jeśli jesteś osobą nieuprawnioną do posiadania karty za pomoc medyczną niestety przyjdzie Ci zapłacić z własnej kieszeni.

Posługując się kartą EKUZ pamiętaj o zatrzymaniu opłaconych rachunków za leczenie. Tylko na ich podstawie otrzymasz refundację w Polsce.