Ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem opieki zdrowotnej, które gwarantuje każdemu ubezpieczonemu dostęp do opieki medycznej. W jej ramach osoba ubezpieczona ma prawo do konsultacji lekarskich, opieki szpitalnej czy badań laboratoryjnych. W polskim systemie możemy spotkać się z ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązkowym i dobrowolnym. Dziś przyjrzymy się temu drugiemu.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne: co to jest?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają umowy o pracę, a z jakichś powodów nie chcą zakładać firmy i opłacać co miesiąc pełnej składki ZUS. Wyjściem z sytuacji jest zawarcie indywidualnej umowy z NFZ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To daje możliwość leczenia się w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Osoba ubezpieczona, czyli opłacająca składki, dostaje możliwość korzystania z państwowych placówek medycznych, opieki szpitalnej czy rehabilitacji, a także pobytu w uzdrowisku.

Ubezpieczenie prywatne NFZ: jakie dokumenty będą potrzebne?

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS możesz podpisać w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej dla województwa, w którym mieszkasz. Potrzebne Ci będą następujące dokumenty:

 • wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ, który można wydrukować ze strony internetowej NFZ lub wypełnić na miejscu w oddziale,
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np.: drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA
 • jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą – potrzebny Ci będzie druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS.

Dokumenty potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia będą potrzebne do określenia wysokości opłaty dodatkowej, którą należy wnieść, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi 3 miesiące i więcej.

Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym: zapłacisz więcej

Załóżmy, że od pewnego czasu nie byliśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Teraz jednak zmieniliśmy zdanie i zdecydowaliśmy się na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ. Okazuje się jednak, że nie wystarczy złożyć wniosku o dobrowolne ubezpieczenie medyczne i opłacić składki. Osoby, które od dłuższego czasu pozostawały bez ubezpieczenia zdrowotnego będą musiały liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów. O jakich kosztach mowa? Ich wysokość uzależniona jest od długości przerwy w płaceniu składki zdrowotnej, a wartość ustalana jest procentowo. Jeśli przerwa w płaceniu wynosi od 3 miesięcy do roku, wówczas musimy zapłacić 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki. Najwięcej jednak zapłacą ci, u których przerwa w ubezpieczeniu wynosiła ponad 10 lat – 200%  dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.

Opłata dodatkowa pobierana jest przy zawieraniu umowy, a jej wysokość zmienia się co kwartał. W III kwartale 2018 roku opłaty te wynoszą:

 • od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 962,57 zł,
 • powyżej roku do 2 lat – 2406,42 zł,
 • powyżej 2 do 5 lat – 4812,84 zł,
 • powyżej 5 do 10 lat – 7219,26,
 • powyżej 10 lat – 9625,68 zł.

Ile wynosi składka na prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Na pytanie ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ nie ma konkretnej odpowiedzi. Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał i stanowi 9% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wraz z wypłatami z zysku, którą do wiadomości publicznej podaje GUS. Aktualnie obowiązująca (do końca września 2018 roku) wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 433,16 zł.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: co warto wiedzieć?

 • Po podpisaniu umowy pilnuj terminów wpłat

Składkę musisz wpłacać na konto ZUS do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, składając jednocześnie deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Wysokość składki zmienia się co kwartał i jest to 9 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zanim więc wniesiesz opłatę, sprawdź na stronie internetowej NFZ jej aktualną wysokość. Opóźnienie we wpłacie składki powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z NFZ i wygaśnięcie prawa do świadczeń.

 • Jak rozwiązać umowę o dobrowolne ubezpieczenie w ZUS?

Aby to zrobić, musisz posiadać wszystkie dowody wpłat składek zdrowotnych, jakie wnosiłeś do ZUS. Umowę możesz rozwiązać składając wniosek w NFZ. Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia musisz ją wyrejestrować we właściwym oddziale ZUS.

 • ZUS DRA a dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Każdy przedsiębiorca, który zaczyna działalność gospodarczą, musi złożyć wypełniony formularz ZUS DRA, gdzie obliczana jest wysokość poszczególnych składek wpłacanych na ubezpieczenia społeczne i właśnie zdrowotne. Gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników, a wpłacane składki są na minimalnym poziomie, wówczas osoba prowadząca działalność nie ma obowiązku powtarzania tej czynności i składania formularza DRA co miesiąc. Wystarczy, że będzie ona regularnie wpłacać składki na konto ZUS. Jeśli jednak jest inaczej, to przepisy nakazują przedsiębiorcy comiesięczne składanie deklaracji DRA.

 • Odliczenie od podatku

Na koniec zostawiliśmy coś, co zainteresuje każdego podatnika. Składki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne możemy odliczyć od podatku. Nie ma znaczenia, czy składki takie są opłacone obowiązkowo czy też dobrowolnie.