porównywarka ubezpieczeń zdrowotnych

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają umowy o pracę, a z jakichś powodów nie chcą zakładać firmy i opłacać co miesiąc pełnej składki ZUS. Zależy im jednak na korzystaniu z usług oferowanych przez publiczne placówki służby zdrowia. Wyjściem z sytuacji jest zawarcie z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS możesz podpisać w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej dla województwa, w którym mieszkasz. Potrzebne Ci będą następujące dokumenty:

  • wniosek, który można wydrukować ze strony internetowej NFZ lub wypełnić na miejscu w oddziale
  • dokument tożsamości
  • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np.: drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA
  • jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, potrzebny Ci będzie druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS

Dokumenty potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia będą potrzebne do określenia wysokości opłaty dodatkowej, którą należy wnieść, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi 3 miesiące i więcej.

Miałeś przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym? Musisz zapłacić opłatę dodatkową!

Opłata dodatkowa pobierana jest przy zawieraniu umowy, a jej wysokość zmienia się co kwartał. W III kwartale 2017 r. opłaty te wynoszą:

  • 895,44 zł – przerwa od 3 miesięcy do roku
  • 2238,59 zł – przerwa powyżej roku do 2 lat
  • 4477,18 zł – przerwa powyżej 2 lat do 5 lat
  • 6715,77 zł – przerwa powyżej 5 lat do 10 lat
  • 8954,36 zł – przerwa powyżej 10 lat

Ubezpieczenie członków rodziny

Pamiętaj o tym, że zawierając umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne masz obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, czyli np. dziecko albo małżonka, który nie jest zatrudniony na umowę o pracę lub nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy.

Nie wiąże się to z podwyższeniem składki na DUZ. Członków rodziny zgłaszasz wypełniając załącznik do umowy oraz składając w ZUS dokument ZUS ZCNA. Warto o tym pamiętać, bo jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz ukarany grzywną.

Po podpisaniu umowy pilnuj terminów wpłat

Po złożeniu wypełnionego wniosku i innych dokumentów wymaganych przez NFZ dostaniesz do podpisania umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj, że masz 7 dni od zawarcia umowy na złożenie w oddziale ZUS druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX.

Składkę musisz wpłacać na konto ZUS do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, składając jednocześnie deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Wysokość składki zmienia się co kwartał i jest to 9 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zanim więc wniesiesz opłatę, sprawdź na stronie internetowej NFZ jej aktualną wysokość. Opóźnienie we wpłacie składki powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z NFZ i wygaśnięcie prawa do świadczeń.

Jak rozwiązać umowę o dobrowolne ubezpieczenie w ZUS?

Aby to zrobić, musisz posiadać wszystkie dowody wpłat składek zdrowotnych, jakie wnosiłeś do ZUS. Umowę możesz rozwiązać składając wniosek w NFZ. Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia musisz ją wyrejestrować we właściwym oddziale ZUS.

ZUS DRA a dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Każdy przedsiębiorca, który zaczyna działalność gospodarczą, musi złożyć wypełniony formularz ZUS DRA, gdzie obliczana jest wysokość poszczególnych składek wpłacanych na ubezpieczenia społeczne i właśnie zdrowotne. Gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników, a wpłacane składki są na minimalnym poziomie, wówczas osoba prowadząca działalność nie ma obowiązku powtarzania tej czynności i składania formularza DRA co miesiąc. Wystarczy, że będzie ona regularnie wpłacać składki na konto ZUS. Jeśli jednak jest inaczej, to przepisy nakazują przedsiębiorcy comiesięczne składanie deklaracji DRA.

Odliczenie od podatku

Na koniec wisienka na torcie. Jeśli zdecydujesz się na wykupienie DUZ, możesz odpisać od podatku aż 86 proc. kwoty, jaką wpłaciłeś na składki. Jest tylko jeden warunek – aby odliczyć składkę od podatku, powinien on być wystarczająco wysoki. Przyjmując, że średnio płaciłeś 350 zł miesięcznie na DUZ, Urząd Skarbowy zwróci Ci 3612 złotych, jeśli pozwoli na to wysokość należnego podatku za cały rok.