Cesja ubezpieczenia – co to jest?

Cesja praw z umowy ubezpieczenia stanowi zastrzeżenie zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłacenia odszkodowania w całości lub części na rzecz określonej w polisie osoby trzeciej, czyli cesjonariusza. W praktyce, najczęściej jest to bank lub leasingodawca.

Cesja ubezpieczenia powinna mieć charakter załącznika lub adnotacji na umowie ubezpieczeniowej. W celu jej ustanowienia, należy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe w momencie zawierania polisy. Możliwe jest także ustanowienie jej już w trakcie trwania umowy. Aby to było możliwe, należy jednak zgłosić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o ustanowienie cesji ubezpieczenia. Takie zastrzeżenie najczęściej spotykane jest w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, jak np. autocasco.

Anulowanie cesji ubezpieczenia jest możliwe. Wystarczy złożyć stosowny wniosek u ubezpieczyciela. Jego akceptacja wymaga jednak zgody cesjonariusza. Warto także pamiętać, że cesja ubezpieczenia wygasa samoistnie wraz z końcem trwania umowy ubezpieczeniowej i nie wznawia się samoczynnie przy odnowieniu polisy.

To bank określa wymagany zakres ubezpieczenia

Polisę ubezpieczeniową możesz uzyskać w ramach usługi bancassurance lub indywidualnie, podpisując umowę ubezpieczenia w towarzystwie, które sam wybierzesz.

Czytaj także: Uwaga na ubezpieczenia w bankach: pracownicy nie wiedza, co sprzedają

Bank ustala zwykle listę akceptowanych polis oraz towarzystw. Określa też wymagany zakres ubezpieczenia. Jeśli korzystasz z oferty ubezpieczeń banku, sprawdź, czy dla swojego komfortu uznasz, że przydałoby się ubezpieczyć dom od czegoś jeszcze. Taką polisę wykup samodzielnie, bez cesji polisy na bank. To będzie Twoje dodatkowe zabezpieczenie a bankowi nic do niego.

Z punktu widzenia banku, najważniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji, czyli murów nieruchomości. Dla Ciebie równie ważne może być ubezpieczenie wyposażenia mieszkania.

Umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych mogą różnić się na przykład katalogiem zdarzeń losowych. W tańszych opcjach, umowa może obejmować uderzenie pioruna czy eksplozje, a w droższych zostanie rozbudowana o powódź, grad, osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu itd.

Co powinno znaleźć się w umowie cesji?

Umowa cesji powinna jasno określać:

  • co jest przedmiotem cesji (przedmiot kredytowania – np. dom),
  • kto jest cesjonariuszem – dokładna nazwa i adres banku,
  • kwotę cesji, która odpowiada wartości budynku,
  • datę ustanowienia cesji,
  • konieczne są też podpis i pieczęć osoby przyjmującej powiadomienie o cesji w imieniu ubezpieczyciela

Nie zamartwiaj się jednak treścią tej cesji, bo firmy ubezpieczeniowe są przygotowane na podpisanie takiego dokumentu – mają gotowe szablony. Ty najpewniej tylko podasz nazwę banku i podpiszesz dokument. Ale na wszelki wypadek zapytaj w banku czy mają szczególne wymagania co do cesji ubezpieczenia – jeśli tak, dopilnuj by ubezpieczyciel Ci je przedstawił.

Kto w razie szkody dostanie pieniądze z ubezpieczenia?

Wszystko zależy od rodzaju i rozmiaru szkody. Co do zasady każde odszkodowanie na podstawie cesji należne jest bankowi, jednak gdy szkoda jest niewielka a nieruchomość nadaje się do remontu, bank może wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania Tobie, abyś mógł dokonać odpowiednich napraw. Jeśli jednak dom np. całkowicie spłonie w pożarze, odszkodowanie powędruje do ubezpieczyciela – będzie to dokładnie tyle, ile jeszcze kredytu pozostało Ci do spłaty. Widzisz zatem, że cesja z polisy na bank chroni Cię przed pozostaniem bez domu i z kredytem do spłacenia.

Jeśli w momencie całkowitego zniszczenia mieszkania Twój kredyt jest już w większej części spłacony (np. w 80%), bank otrzyma od ubezpieczyciela tylko brakującą część kwoty (niespłacone 20% kredytu), a reszta trafi do Ciebie.

Umowa cesji na bank bankiem może zawierać szczegółowe regulacje dotyczące postępowania w razie zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Jeśli tak nie jest, ubezpieczyciel powiadamia bank o zgłoszonej przez cedenta szkodzie, a bank decyduje, co robić dalej. Jeśli nie zalegasz ze spłatą rat kredytu, bank zrzeka się odszkodowania, żebyś mógł naprawić zaistniałe szkody.

Niektóre banki określają maksymalną kwotę odszkodowania, którą ubezpieczyciel wypłaca bezpośrednio właścicielowi mieszkania bez informowania banku o zaistniałej szkodzie.

Cesja ma datę ważności!

Cesja wygasa wtedy, kiedy kończy się czas ubezpieczenia. Nawet jeśli umowa ubezpieczenia wznowi się samoistnie, pamiętaj, że cesję należy ustanowić ponownie!

Jak widzisz, słyszane często opinie, że bank „zabiera” nasze odszkodowania, to nieprawda. Jeśli coś uszkodzi Twoje mieszkanie lub dom, ubezpieczyciel najpierw ustali z Tobą wysokość odszkodowania, a dopiero później poinformuje o tym bank, żeby ustalić sposób wypłaty pieniędzy. Jeśli nie masz zaległości w spłacie kredytu, otrzymasz pieniądze z odszkodowania. Bankowi należy się tylko tyle, ile wynosi Twoje zadłużenie wobec niego. Ewentualna kwota pozostała po pokryciu zadłużenia wobec banku trafia do kredytobiorcy, czyli właściciela nieruchomości.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania - online i przez telefon